Obstarávanie

 

 

dátum názov adresa prílohy
15.7.2020 Výberové konanie na obnovu bytového domu Irkutská 13,14,15 Košice

Výber dodávateľa na :

- zateplenie východnej a západnej steny

- zateplenie strechy

- výmena elektroinštalácie a bleskozvodu

- výmena 3 ks výťahov.

Projektant stavby Ing. arch. Jozef Románek

Cenové ponuky zasielať na adresu správcu BYFOS s.r.o. Mudroňová 4, 040 01 Košice v zapäčatenej obálke s označeným "NEOTVÁRAŤ - výberové konanie" najneskôr do 28.8.2020.

O podklady (výkaz výmer) požiadajte na adrese: beres@byfos.sk

 
21.11.2019 Obnova bytového domu na ulici Stromová č. 20-22, 040 01 Košice

Výber dodávateľa na:

- zateplenie obvodového plášťa

- sanácia balkónov

- spoločné priestory bytového domu

- výplne otvorov

- hydroizolácia spodnej stavby, okapový chodník

- bleskozvod

- rekonštrukcia stúpačkových rozvodov NN

- vykurovanie

- kanalizácia

- neoprávnený náklad

Termin predloženia ponúk do 10.12. 2019 v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka pre byt. dom Stromová 20,22" 


 

 
18.12.2018 Obnova bytového domu na ul. Kalinovská 8,10 Košice

Výber dodávateľa na:

- odstránenie systemových porúch logií

-zateplenie strojovne výťahu

-zateplenie obvodového plášťa

-sanácia logiovej dosky

-okapový chodník

- elektroinštalácia . výmena stúpacích vedení

Termin predloženia ponúk do 31.12. 2018 v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka pre byt. dom Kalinovská 8,10 


 

Kalinovská 8  
6.12.2018 Obnova bytového domu na ul. PČL č. 9, Košice

Výber dodávateľa na :

- zateplenie oobvodových stien

- odstránenie systemových porúch logiíí

- zateplenie strechy

- zateplenie podhľadu

- úprava vnútorných priestorov

- výmena hlavných elektrických domových vedení

- bleskozvod

Termin predloženia ponúk do 31.12. 2018 v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka pre byt. dom PČL 9"

Povstania českého ľudu 9  
11.7.2018 Obnova vonkajšieho plášťa BD.

Výber dodávateľa  obnovy vonkajšieho plášťa bytového domu Pajorová 13, Košice. Bližšie informácie poskytne p. Bojtošová na tel. č. 0904 299 115

Pajorova 13  
9.7.2018 Výber dodávateľa kompletnej rekonštrukcie. 2/2

Bytový dom (BD) Hlinková 17,19,21 Košice Komplexná obnova bytového domu. Zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, elektroinštalácia, rekonštrukcia spoločných častí BD, balkóny a výmena výťahov. Termín predloženia ponúk je do 31.7.2018 v zalepenej obálke s označením "  Cenová ponuka BD Hlinková 17,19,21, Košice".

 
9.7.2018 Výber dodávateľa kompletnej rekonštrukcie.1/2

Bytový dom (BD) Hlinková 17,19,21 Košice Komplexná obnova bytového domu. Zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, elektroinštalácia, rekonštrukcia spoločných častí BD, balkóny a výmena výťahov. Termín predloženia ponúk je do 31.7.2018 v zalepenej obálke s označením "  Cenová ponuka BD Hlinková 17,19,21, Košice".

 
2.8.2017 Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie Bytový dom (BD) Hlinková 17-21 Košice Komplexná obnova bytového domu 1. zateplenie strechy 2.oprava obvodového pľaštia 3. oprava balkónov 4. výmenná výťahov 5. rekonštrukcia elektro rozvodov 6. rekonštrukcia spoločných časti BD - schodišťa chodby 7. zvisle izolácie základov a pivníc Hlinkova 17  
23.11.2016 Výber dodávateľa stavby : Odstránenie systémovej poruchy lodžií bytového domu Janigova 21 v Košiciach. Janigova 21  
23.11.2016 Výber dodávateľa stavby : Odstránenie systémovej poruchy lodžií bytového domu Janigova 21 v Košiciach. NT Janigova 21  
14.9.2016 Výber dodávateľa stavby Stavebné úpravy Odstránenie SP OP I časť Janigova 21  
25.7.2016 Výber spracovateľa Projektovej dokumentácie pre realizáciu odstránenia systémových porúch obvodového plášťa, Janigova 21 Janigova 21  
25.7.2016 Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou, Poštová 13 Poštová 13